Teowin

Oostopgaande 62
7929 TD Nieuwlande-Coevorden

Offerte nummer 21-4
Offerte datum 28 mei 2021
Geldig tot 27 juni 2021
Totaal € 592,90

Beste Gilbert,

Hierbij stuur ik een overzicht van het Website onderhoud abonnement voor een Woocommerce website, zoals via Whatsapp overlegd. Voor de goede orde: van onderhoud is sprake zodra de website live is. Werkzaamheden die tot dat moment uitgevoerd worden, vallen onder bouw/oplevering. Het is dus aan te bevelen om de website zo snel mogelijk live te brengen.

Een onderhoudsabonnement is niet verplicht maar wel aan te bevelen. Bij het onderhoudsabonnement is het correct functioneren de verantwoordelijkheid van Teowin. Een aantal werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van het abonnement. Bijvoorbeeld backups, optimalisatie, installeren van updates, testen van updates. Zonder abonnement worden deze in opdracht van de klant uitgevoerd en wordt daarvoor een minimum aan tijd berekend (Teowin werkt met tijdblokken van 10 minuten). Met onderhoudsabonnement is er een ander Service level. Zonder abonnement worden storingen als reguliere werkzaamheden gepland. Met abonnement wordt er bij beschikbaarheid meteen naar gekeken (ook in het weekend).

Onderhoud
Het uitvoeren van de update routine van Wordpress of van geïnstalleerde modules (plugins), gevolgd door controle op functioneren.

- Installatie van de laatste of juist een vorige versie van een plugin en het moment van installeren is door Teowin te bepalen. Vaak wordt gekozen om niet de nieuwste versies te installeren zodat eventuele bugs en onvolkomendheden zijn opgelost/zich niet voordoen.

Werkzaamheden en duur
Het abonnement omvat:
- installeren van Wordpress updates + plugin updates,
- beschikbaar van plugins. Specifieke plugins en maatwerk uitgezonderd..
- maken van backups en zorgen voor offline opslag.
- installeren en beheren van een firewall.
- theme aanpassen.
- tekst/foto's/content plaatsen.
- hulp bij invoeren/bijwerken van producten
- zoeken naar en installeren van oplossingen die beheer/werken makkelijker/sneller maken.

In principe ook (met limiet op de tijd):
- terugzetten van de website na een calamiteit -> alleen het eerste uur per calamiteit
- verhuizen van de website -> met beperking: maximaal 2 uur per termijn.
- zoeken naar storingen -> met beperking: alleen het eerste uur, max. 1x per jaar.
- zoeken naar fouten in maatwerk en kleine aanpassingen -> met beperking: alleen het eerste uur, max. 2x per jaar. (In het eerste uur wordt een raming van tijd en kosten gecommuniceerd).

Niet bij het onderhoud inbegrepen (niet bij inbegrepen maar kan wel):
- Backup/verplaatsen van email. -> op offertebasis.
- Beheer van webshop: plaatsen of bijwerken van producten in de webshop.
- Maken van foto's of schrijven van teksten -> op offerte basis.
- Problemen die het gevolg zijn van handelen of aanpassingen door de hosting provider, bijvoorbeeld door aanpassingen door Postman -> na maximaal een uur zoeken zal ik een verwachte uitkomst en een kostenraming doen.
- Maken of aanpassen van een Wordpress plugin.

Niet bij het onderhoudsabonnement inbegrepen:
Commercieële plugins, tenzij Teowin daarvoor een licentie heeft die gebruik op meerdere websites toestaat.
- Woocommerce-Powerall koppeling.

Zoekmachine optimalisatie:
Het abonnement voorziet in het gebruik van een plugin voor zoekmachine optimalisatie en voor het initieel plaatsen van zoekmachine content op vaste pagina's. Zoekmachine content op categorie- of product pagina's wordt door een plugin verzorgd. Actief bijsturen vindt plaats op basis van uren of een strippenkaart.

Fair Use:
Het abonnement zoals aangeboden is de basis vorm. Wanneer 3 maanden achter elkaar werkzaamheden gevraagd worden die de tijdspanne van 1 uur overschrijden, behoudt Teowin zich voor om een uitgebreider abonnement voor te stellen of om extra werkzaamheden zonder verder overleg of toestemming in de vorm van een strippenkaart of meerwerk facturen in rekening te brengen en/of in overleg het abonnement aan te passen waarbij het abonnement tussentijds kan worden aangepast.

Looptijd/Duur:
Het abonnement loopt tot wederopzegging met een minimum van 12 maanden en wordt per 12 maanden berekend.
Bij tussentijdse beïndiging binnen een abonnementsperiode wordt in het eerste jaar geen restitutie verleend. In het tweede jaar wordt maximaal 50% van het abonnementsbedrag gerestitueerd.

Beheer toegang:
Teowin maakt op de website een account aan met onbeperkt toegang. Dit is het enige account met toegang tot onderdelen die de werking van de website kunnen verstoren zoals pagina's, themes, backups, plugins, zoekmachine en alle andere door Teowin geinstalleerde onderdelen. De inlog gegevens voor dit account zijn bij Teowin en worden niet verstrekt tenzij Teowin dat noodzakelijk acht. Indien dit door de klant toch wordt verlangd, dan worden deze gegevens welliswaar verstrekt maar behoudt Teowin zich voor om deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te beïndigen, zonder restituatie van bedragen.

Uren/Aantal Omschrijving BedragSubtotaal
7 Website abonnement "Lite", per 12 maanden volgens bijgevoegde spelregels, aangepast voor de resterende maanden van 2021

Periode 1-6-2021 t/m 31-12-2021

€ 70,00€ 490,00
Subtotaal € 490,00
21% BTW € 102,90
Totaal € 592,90

Voeg opmerking toe

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *